1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Reerslev Sogns Menighedsråd

Formand
Bendtsens Gård 8
4291 Ruds Vedby
Lene Thamm

Næstformand
Tranemosevej 7
Reerslev
4291 Ruds Vedby
Kamma Hvenegaard

Kasserer
Reerslevvej 44
Reerslev
4291 Ruds Vedby
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hestehaven 34
Reerslev
4291 Ruds Vedby
Lene Dursben-Hansen

Kirkeværge - ikke medlem
Tjørnens Kvarter 1
4270 Høng
 

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
Tranemosevej 9
Reerslev
4291 Ruds Vedby
 
 58262031
Susanne Pedersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Reerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66420515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk