1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ravnstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Holstebrovej 160
8800 Viborg

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Jegstrupvej Vest 144
8800 Viborg
 

Kirkeværge - ikke medlem
Tornsangervej 19
Ravnstrup
8800 Viborg
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Holstebrovej 157
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hellerupvej 4
8800 Viborg
 
 86647040

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ravnstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44202328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk