1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kærgaardsvej 16
9681 Ranum

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vanstedvej 61
9670 Løgstør
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sigsvej 91
9681 Ranum
 

Kasserer
Næsbyvej 4
9681 Ranum
 

Sekretær
Næsbyvej 23
9681 Ranum
 

Kontaktperson
Engtoften 5
9681 Ranum
 

Bygningssagkyndig
Mosesvinget 4
9681 Ranum
 

Menigt medlem
Vanstedvej 41
9670 Løgstør
 

Sognepræst
Stentoften 4
Rebild
9520 Skørping
 
 23296325

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ranum-Malle Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35288074
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk