1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Raklev Sogns Menighedsråd

Formand
Blegdammen 34 2 th
4400 Kalundborg
 
 20272724

Næstformand, Kasserer
Strandbakken 86
4400 Kalundborg
 
 30645474

Kirkeværge
Røsnæsvej 178
4400 Kalundborg
 
 24930022
                     

Kontaktperson
Vollerupvej 70
4400 Kalundborg
 
 20962013
                   

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kallerupvej 148
4400 Kalundborg
 
 40626877
                   

Medlem af valgbestyrelsen
Nyrupvej 143
4400 Kalundborg
 
 60354440

Medlem af valgbestyrelsen
Kystvejen 120
4400 Kalundborg
 

Menigt medlem
Saltbækvej 54
4400 Kalundborg
 
 59502014
                 

Menigt medlem
Lyngknuden 41
4400 Kalundborg
 
 30607892

Menigt medlem
Sandskrænten 5
4400 Kalundborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hestehavebakken 100
4400 Kalundborg
 
 21432263
Træffes dagligt undtagen mandag.

Kst. sognepræst
Kystvejen 42
4400 Kalundborg
 
 23220990

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Raklev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64812211
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk