1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rakkeby Sogns Menighedsråd

Formand
Toftegårdsvej 2
Rakkeby
9800 Hjørring
 
 98998222

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Munkedalsvej 10
Rakkeby
9800 Hjørring
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
 

Kirkeværge, Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Snarupvej 83
Snarup
9800 Hjørring
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Rakkebyvej 226
Rakkeby
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Rakkebyholmvej 240
Rakkeby
9800 Hjørring
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rakkeby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20482419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk