1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ræhr Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bybakken 63
Ræhr
7730 Hanstholm
 
 97965757

Næstformand
Solbakken 10
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Kirkeværge
Bybakken 38
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Kasserer
Præstebakken 5
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Kontaktperson
Præstebakken 9
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skaksvej 40
Klitmøller
7700 Thisted
 
 23650947

Sognepræst
Hanstholm Kirkecenter
Centervej 4
7730 Hanstholm
 
 21308838
97 96 50 12

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ræhr Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12363311
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk