1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ræhr Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Bybakken 28
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Næstformand, Kirkeværge, Bygningssagkyndig
Solbakken 10
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Kasserer
Præstebakken 5
Ræhr
7730 Hanstholm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kjærkbak 24
Klitmøller
7700 Thisted
 
 20468347
Fridag: mandag

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Hanstholm Kirkecenter
Centervej 4
7730 Hanstholm
 
 21308838
Fridag: fredag

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ræhr Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12363311
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk