1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd

Formand
Nykøbingvej 201
Radsted
4990 Sakskøbing
 

Næstformand, Kirkeværge
Idalundvej 15
4990 Sakskøbing
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tårsvej 11
4990 Sakskøbing
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Ottevej 2
Tårs
4990 Sakskøbing

Kontaktperson
Pogemosevej 8
Radsted
4990 Sakskøbing
 

Menigt medlem
Pogemosevej 8
Radsted
4990 Sakskøbing
 

Menigt medlem
Nykøbingvej 211
Radsted
4990 Sakskøbing
 

Provst
Alleen 11
Radsted
4990 Sakskøbing
 
 23616154

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovvænget 4
4862 Guldborg

Stiftsvikar
Tårsvej 16
4990 Sakskøbing
 
 54772039
Bedst kl. 11-12 Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34675732
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk