1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Præstevang Sogns Menighedsråd

Formand
Ved Skansebakken 2
3400 Hillerød
 

Næstformand
Fyrrebakken 33
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Wedells Vænge 16
3400 Hillerød
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Dyrehavevej 54
3400 Hillerød
 

Kirkeværge
Hjortholmvej 17A
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Elmegårdsalle 52
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Ved Store Dyrehave 2 2 tv
3400 Hillerød
 

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Æblehaven 20
3400 Hillerød
 
Træffes ikke fredag.
Anne Boye

Menigt medlem
Ved Skovgærdet 19
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Æblehaven 30
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Tamsborgvej 11 1 th
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kornvænget 2
3400 Hillerød
 
 48265330
Træffes ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Wedells Vænge 11
3400 Hillerød
 
 30680993
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Præstevang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12954611
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk