1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Pederstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Ahornvej 26
4640 Faxe
Charlotte Fosgrau

Næstformand
Grantofteparken 854
2750 Ballerup
Maria Lundahl Assov

Kirkeværge, Kasserer
Abildvænget 18
2750 Ballerup
Hagen Philipsen Ahlgren

Menigt medlem
Baltorpvej 55 4 tv
2750 Ballerup
S A Kjeld Jørgensen

Menigt medlem
Grantofteparken 530
2750 Ballerup
John Wagn Jacobsen

Menigt medlem
Grantofteparken 520
2750 Ballerup
Kai Palle Jacobsen

Menigt medlem
Grantofteparken 900
2750 Ballerup
 

Menigt medlem
Baltorpvej 116 st th
2750 Ballerup
Helle Margrethe Bonaparte

Menigt medlem
Grantofteparken 854
2750 Ballerup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Grantofteparken 900
2750 Ballerup
 

Menigt medlem
Hedeparken 115 1 tv
2750 Ballerup
 

Menigt medlem
Rylemosen 12 1 tv
2605 Brøndby
 

Sekretær - ikke medlem
Bakkevænget 26
3600 Frederikssund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Roasvej 60
2750 Ballerup
 
 30297578
efter aftale Mandag fridag
Majbritt Breinholt Christensen

Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
 
 61334785
efter aftale Mandag fridag
Kirsten Jørgensen

Sognepræst
Vårbuen 69
2750 Ballerup
 
 40794336
efter aftale Mandag fridag
Vibeke Fuglsang Olsson

Overenskomstansat sognepræst
 
 61314402
efter aftale Sygehuspræst, Psykiatrisk Center Ballerup
Susanne Engberg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Pederstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 48328717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk