1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Oudrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stengårdsvej 13
Brårup
9670 Løgstør

Næstformand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Hedegårdsvej 20
Gatten
9670 Løgstør

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tjørnevej 2B
Vegger
9240 Nibe

Kasserer
Assersvej 33A
9600 Aars
 

Sekretær
Vilstedvej 30
Oudrup
9670 Løgstør
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brårupvej 11
Salling
9670 Løgstør
 
 98681131

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Oudrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19599612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk