1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Otterup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mågevej 23
Otterup
5450 Otterup

Næstformand
Horsebækvænget 23
Otterup
5450 Otterup

Kasserer
Dunhammervænget 15
Otterup
5450 Otterup
 

Kirkeværge
Elmevej 7
Otterup
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Damløkkevej 6B
Otterup
5450 Otterup
 

Kontaktperson, Menigt medlem
Mågevej 34
Otterup
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Bøgeparken 67
Otterup
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Mågevej 23
Otterup
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Søndergade 23 1 E
Otterup
5450 Otterup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 33
Otterup
5450 Otterup
 
 64821137

Overenskomstansat sognepræst
Krogsbølle Bygade 64
5450 Otterup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Otterup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61532919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk