1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Osted Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Byvejen 30A
Osted
4320 Lejre
 

Menigt medlem
Flintebjerg 22
Osted
4320 Lejre
 
 26 15 32 11

Menigt medlem
Flintebjerg 14
Osted
4320 Lejre
 

Menigt medlem
Toftekæret 9
Osted
4320 Lejre
 

Menigt medlem
Langetoften 21
Osted
4320 Lejre
 

Menigt medlem
Baunehøj 20
Osted
4320 Lejre
 

Menigt medlem
Mannerupvej 44
Mannerup
4320 Lejre
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Osted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21708011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk