1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ormslev Sogns Menighedsråd

Formand
Ormslevvej 354
Ormslev
8260 Viby J
 

Næstformand, Sekretær
Ormslevvej 257
8260 Viby J
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bispevænget 5B
Stavtrup
8260 Viby J
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mondrupsvej 11D
Stavtrup
8260 Viby J
 

Kontaktperson
Storskovvej 44
Ormslev
8260 Viby J
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ormslevvej 450
Ormslev
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Bispevænget 3B
Stavtrup
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Ormslevbakken 21
Ormslev
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Stavtrupvej 93A
Stavtrup
8260 Viby J
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Ormslevvej 354
Ormslev
8260 Viby J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ormslevvej 455
Ormslev
8260 Viby J
 
Træffes efter aftale. Fredag er fridag. Tlf.: 86280065

Overenskomstansat sognepræst
Holmevej 144
8270 Højbjerg
 
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ormslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36485019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk