1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Ormslev Sogns Menighedsråd

Formand
Stavtrupvej 111
Stavtrup
8260 Viby J
 
 50996563

Næstformand
Ormslevvej 257
8260 Viby J
 

Kirkeværge
Bispevænget 5B
Stavtrup
8260 Viby J
 

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer
Mondrupsvej 11D
Stavtrup
8260 Viby J
 

Kontaktperson
Ormslevvej 448
Ormslev
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Rugbjergvej 23
Stavtrup
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Bispevænget 3B
Stavtrup
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Ormslevbakken 21
Ormslev
8260 Viby J
 

Menigt medlem
Ormslevvej 354
Ormslev
8260 Viby J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ormslevvej 455
Ormslev
8260 Viby J
 
Træffes efter aftale. Fredag er fridag. Tlf.: 86 28 00 65

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ormslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36485019

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk