1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Omø Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Hov Agre 8
4245 Omø

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Gadekærsvej 7
4245 Omø
 

Kirkeværge
Fyrvej 2
4245 Omø
 
 58199051

Kasserer
Omø Havnevej 77
4245 Omø
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søvej 22
4245 Omø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Elmevej 6
4180 Sorø
 
Fri mandag. Træffes efter aftale på Omø eller i Omø Præstegård. Pastoratskontor: Agersø Præstegård, Egholmvej 3, 4244 Agersø

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Omø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13822417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk