1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Errindlev-Olstrup-Tågerup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Errindlevvej 15
Errindlev
4895 Errindlev

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Torsøvej 5
Torsø
4895 Errindlev
 
 54600094

Kirkeværge, Sekretær
Skolevænget 25
4895 Errindlev
 

Konstitueret Sognepræst (kirkebogsfører)
Mejerivej 3
Errindlev
4895 Errindlev
 
 29106009

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 29106009 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Errindlev-Olstrup-Tågerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34754942
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk