1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Olsker Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Rønnevej 58
Olsker
3770 Allinge

Næstformand, Kirkeværge(Sankt Ols Kirke)
Kåsevej 6
Olsker
3770 Allinge

Kirkeværge(Tejn Kirke)
Smedeløkken 2
Tejn
3770 Allinge

Menigt medlem
Kildesgårdsvej 18
Tejn
3770 Allinge
 
 24414473

Kasserer
Ndr. Strandvej 55
Tejn
3770 Allinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rønnevej 51
Olsker
3770 Allinge
 
 56480428

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Olsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10058775
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk