1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ollerup Sogns Menighedsråd

Formand
Ærtevej 26
Egense
5700 Svendborg
 
 62220673/60255475

Næstformand, Kontaktperson
Egensevej 13
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Svendborgvej 98
Ollerup
5762 Vester Skerninge

Kirkeværge
Vestervej 12
Ulbølle
5762 Vester Skerninge
 

Menigt medlem
Kløvermarksvej 31
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Svendborgvej 102 A
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 
 62241844
Træffes efter aftale

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ollerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63274828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk