1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Vandet Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klitmøllervej 66
Øster Vandet
7700 Thisted

Næstformand
Klitmøllervej 68
Øster Vandet
7700 Thisted

Kasserer
Engholmvej 6
Vandet
7700 Thisted

Kirkeværge, Kontaktperson
Klitmøllervej 66
Øster Vandet
7700 Thisted

Menigt medlem
Klitmøllervej 23
Øster Vandet
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hindingvej 1
Nors
7700 Thisted
 
 97981030 eller 30611008

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Vandet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17983717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk