1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Løgum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hovslundvej 44
Hovslund Mrk
6230 Rødekro

Næstformand, Kontaktperson
Øster Løgumvej 73
Ø Løgum
6230 Rødekro
 

Menigt medlem
Vestervej 17
Ø Løgum
6230 Rødekro
 

Kirkeværge
Stationsvej 59
Hovslund
6230 Rødekro
 

Kasserer
Rugbjergvej 14
Rugbjerg
6230 Rødekro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 9
Ø Løgum
6230 Rødekro
 
 40 25 55 92
Træffes ikke mandag
Ann Bork Damsgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Løgum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36164018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk