1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirken

Øster Løgum Kirke

Øster Løgum kirke blev bygget engang i 1100tallet i romansk stil og denne stil har kirken stort set bevaret til i dag. Den oprindelige kirke sluttede mod vest nogle meter foran orgelpulpituret.

Koret blev afsluttet med en apsisbue i hele korets bredde med et østvendt vindue. I nordvæggen i koret ses et romanske vindue samt to viekors, som blev påmalet muren, da biskoppen fra Slesvig indviede kirken.

 

I tiden op til år 1500 blev kirken ombygget og udvidet til sin nuværende størrelse.

Skibet blev forlænget mod vest med 4-5 meter, og koret blev ombygget og overhvælvet i forbindelse med opsætningen af altertavlen. Der blev også opsat to "lægmandsaltertavler", d.v.s. altertavler for menigheden (altertavlen i koret var kun for præsterne). De to lægmandsaltertavler stod i hjørnerne i korvæggen. I hjørnet mod nord (hvor prædikestolen nu er) stod en altertavle for jomfru Maria, og i hjørnet mod syd (i "mandesiden") en altertavle for Sankt Nikolaj. De to tavler blev omkring år 1900 solgt til Vedsted sogn. Maria-tavlen står nu i Vedsted kirke (den er meget flot og et besøg værd). Nikolaj-tavlen kan ses på bymuseet i Flensborg.

Det vides ikke, hvornår tårnet er bygget, måske i slutningen af 1500taller eller begyndelsen af 1600tallet.

 

Sakristiet er også fra 1600tallet.

Altertavlen er sengotisk, fra omkring 1500 (se ovenfor). Den har ca. 60 figurer og hører til blandt landsdelens rigeste billedskærerarbejder. Det er en skabstavle, som kan åbnes og lukkes. Den nuværende "stand" er feststanden, den 3. stand. Lågerne til 2. og 1. stand er gået tabt.

Neden under altertavlen ses Jesus og de 12 apostle.

Korbuekrucifikset er sat op samtidig med altertavlen.

Korbuen er aldrig udvidet. Den står, som da håndværkerne forlod den engang i 1100-tallet.

 

Døbefonten stammer fra det såkaldte "Haderslevværksted". Den er altså formet af en lokal stenmester. Kummen har rankeslyng (eller ormeslyng) i svagt relief. På foden ses livstræer og Paradisfugle.

 

Prædikestolen er fra 1562. Den er placeret højt, idet kirkebænkene tidligere gik helt op til korbuevæggen, så præsten "stod oven på" menigheden. 2001 blev prædikestolen restaureret og en bemaling fra 1772 blev afdækket.

 

Kirkeskibet er en model af en fregat. Den blev skænket af Michael Kock i 1778. Michael Kock var fra Genner og tog som ung mand ud at sejle og blev kaptajn i Holland.

 

De nuværende kirkebænke er fra 1856. De blev restaureret i 2001. Under orgelpulpituret er nogle bænke fra 1856 bevaret.

Udvendig ses tydeligt både på sydsiden og nordsiden den oprindelige kirkes længe (brud i granitsoklen). Ligeledes ses tydeligt indgangsdørene (mændenes i syd og kvindernes i nord) både i den oprindelige og den forlængede kirke.

I korets østmur ses buede granitkvadre. De stammer fra den oprindelige, buede korafslutning (se ovenfor).