1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirkegården

Uddrag af kirkegårdsvedtægten

 

§ 1.

Kirkegården ejes af Øster Løgum kirke og bestyres af Øster Løgum menighedsråd.

 

§14.

Stk.1. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end thujahække.

Stk.2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkens ejendom.

 

§15.

Stk.3. Hvis gravstedet ønskes pålagt grus materialer kan dette ske på 100 % procent af gravstedet.

Skærver kan kun pålægges gravstedet med forudgående tilladelse fra menighedsrådet.

Stk.4. Bænke kan opstilles på kistegravsteder med menighedsrådets samtykke.

Stk.5. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre arealer.

Stk.6. Forkanterne er kirkegårdens ejendom og etableres af kirkegården.

 

§ 17.

Stk.1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.

 

Særlige bestemmelser for gravsteder i plænen

Stk. 1

Gravstenen i plænen skal være af mærket: mat sleben Halm

Tykkelse: 6-10 cm

Størrelse: 40

Skrift : sort

 

Stk. 2

Stenen skal være uden vase. En nedsænket vase af en type, som kirkegården har bestemt, vil blive nedgravet ved stenens øverste kant midtfor.

Sten fra før 1. oktober 2015 vil også få etableret en nedsænket vase.

Sten m/vasehul skal have en nedsænket vase i vasehullet.

 

Stk.3

Når der slås græs, vil evt. blomster blive fjernet.

 

Stk.4

Anden udsmykning af gravstedet må ikke forekomme i græsslåningsperioden.