1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Øster Hæsingevej 68
Ø Hæsinge
5600 Faaborg
 

Næstformand, Kirkeværge
Øster Hæsingevej 10
Ø Hæsinge
5600 Faaborg
 

Menigt medlem
Arreskovvej 12
Ø Hæsinge
5600 Faaborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Reventlowsvej 4
Korinth
5600 Faaborg
 
 62651121

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16664510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk