1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Østerbølle Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Engparken 66
9620 Aalestrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Eveldrupvej 21
Simested
9620 Aalestrup
 

Kirkeværge, Kasserer, Sekretær
Kirkevangen 18
Bygum
9620 Aalestrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Firhøjevej 27
Firhøje
9631 Gedsted
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Sognevejen 112
Østerbølle
9620 Aalestrup
 
 98641524

Menigt medlem
Kirkevangen 53
Østerbølle
9620 Aalestrup
 
 50950130

Kirkeværge - ikke medlem
Sognevejen 88
Østerbølle
9620 Aalestrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Østerbølle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70935414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk