Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg

Information om menighedsrådsvalget 2020

1. januar 2020 træder en ny valgform i kraft.

Den nye valgform indebærer, at alle

menighedsråd vælges på et møde

den 15. september 2020 19:00.

Mødet kaldes valgforsamlingen.

På valgforsamlingen den 15. september 2020 i sognehuset afholdes valget

til menighedsrådet. Første del er fælles for begge sogne. Ved opstilling og afstemning deles forsamlingen efter sognetilhørsforhold.

Opstilling og valg af kandidater

foregår på mødet.

Kandidaterne præsenterer sig, der er

mulighed for debat, og der gennemføres

skriftlig afstemning om de opstillede

kandidater.

Resultatet af afstemningen afgør,

hvem der er valgt til menighedsrådet.

Loven gør det muligt, at der efterfølgende

udløses et afstemningsvalg, ved at der

indleveres en liste med kandidater og

stillere. I disse tilfælde gennemføres et

afstemningsvalg.