1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Laksevej 6
Væth
8870 Langå

Næstformand
Langåvej 22
Væth
8870 Langå
 
 30207797

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Laksevej 3
Væth
8870 Langå
 
 86445146

Kasserer
Skærvadvej 2
Væth
8870 Langå

Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Frisenvoldvej 8
Frisenvold
8940 Randers SV

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 34
Laurbjerg
8870 Langå
 
 86468032

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27969615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk