1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Næstformand, Menigt medlem(Dåstrup Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Skovvej 6
Birkede
4130 Viby Sjælland
 

Menigt medlem(Dåstrup Kirke)
Grethevej 2
Dåstrup
4130 Viby Sjælland
 

Menigt medlem(Ørsted Kirke)
Ørstedvej 40
4130 Viby Sjælland
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Høsten Teglværksvej 19
Høsten
4690 Haslev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gurlivej 4
4130 Viby Sjælland

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21738212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk