1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørslevkloster-Ørum Sognes Menighedsråd

Formand
Ørslevklostervej 104
Hald
7840 Højslev

Næstformand
Søndertoften 59
Hald
7840 Højslev
 

Kasserer
Ørslevklostervej 114
Hald
7840 Højslev
 
 97 53 84 17/ 60 18 84 17
CVR-nummer: 34682755

Kirkeværge(Ørum Kirke), Kontaktperson
Sejstrupvej 21
Nr. Ørum
7840 Højslev

Kirkeværge - ikke medlem
Hejlskovvej 88
Hejlskov
7840 Højslev

Formand for valgbestyrelsen
Ørslevklostervej 132
Hald
7840 Højslev

Menigt medlem
Ørumvej 9
S Ørum Mark
7840 Højslev

Menigt medlem
Sneppevej 1
Strandet
7840 Højslev
 
 40 29 70 26

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rævebakken 21
Hald
7840 Højslev
 
 97538019
Træffes bedst tirsdag-fredag 11.30-12.30
Knud Jeppe Päivinen Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørslevkloster-Ørum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34682755
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk