1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sognehus. Vedtægter. Husorden. Udlejning via 9753 8019

Vedtægter

1. Sognehuset administreres af Ørslevkloster og Ørum menighedsråd. Præstegårdsudvalget fører tilsyn med bygningen og omkringliggende areal.

2. Sognehuset anvendes først og fremmest til undervisning af konfirmander og minikonfirmander samt til møder og arrangementer i kirkelig regi.

3. Sognehuset kan mod vederlag lånes af sognets beboere til frivilligt folkeligt arbejde og kulturelle arrangementer, hvis det ikke er optaget af de under pkt. 2 beskrevne aktiviteter. Det kirkelige arbejde har fortrinsret.

4. I forbindelse med gudstjenestelige markeringer og kirkelige handlinger, med indbydelse af alle i kirken, kan Sognehuset lejes til efterfølgende mindesammenkomst eller reception af op til 2½ timers varighed.

5. Øl/vin og andre alkoholiske drikke må kun nydes i Sognehuset efter forudgå-ende aftale.

6. Sognehuset må ikke benyttes til erhvervsmæssig eller partipolitiske formål, til private fester eller arrangementer, som er i strid med kirkens tarv.

7. Vederlag i forbindelse med benyttelse af sognehuset fastsættes af menig-hedsrådene og reguleres én gang om året.

8. Ethvert møde eller arrangement skal have en voksen og ansvarlig leder. Den- ne person har ansvaret for udleverede nøgler, lokalernes tilstand ved afleve- ring, slukning af lys og aflåsning af huset og at Husorden i øvrigt overholdes. Beskadigelse af enhver art meddeles snarest og medfører normalt erstat- ningspligt.

9. Overtrædelse af Vedtægter og Husorden kan føre til udelukkelse fra Sogne-huset.

10. Aftale om lån af Sognehuset aftales med Sognepræsten, der fører kalender over planlagte møder og arrangementer i Sognehuset. Lejeaftale skal udfyldes og underskrives ved hvert arrangement.

 

Husorden

Ved brug og aflevering af lokaler m.m. skal følgende iagttages.

Lokaler:

Benyt kun de lokaler som er aftalt ved udlejningen.

Borde og stole skal stå som ved overtagelse af lokalerne

Borde aftørres med opvredet klud i sæbevand.

Gulv i de lejede lokaler, samt indgangspartiet og køkkenet fejes.

Alle vinduer og døre lukkes/låses

Lyset slukkes.

Der må ikke stilles på varmestyring.

Der må kun anbringes / opsættes billeder, plancher eller lign. I anbragte ophæng, og skal fjernes efter lån af lokaler. I forvejen ophængte billeder/malerier må ikke fjernes fra ophæng.

Køkken:

Kaffemaskiner / elkedel og kander skylles

Termokander skylles og aftørres

Opvaskemaskinen tømmes. Ved flere hold opvask skal sidste maskine startes op. (der vaskes ved 50 grader til normal vask)

Porcelæn/bestik m.m. sættes i skabe/skuffer, hvor det stod ved ankomst

Lysestager rengøres for stearin.

Rullebord, køkkenborde og -vask aftørres med sæbevand

Skraldespande tømmes i udendørs affaldsbeholder og der isættes ny pose

Køkkenrulle, viskestykker samt håndklæder må frit benyttes

Ituslået porcelæn bedes stillet på køkkenbordet og erstattes af lejeren

Toiletter:

Poser på toiletter tømmes i udendørs affaldsbeholder og der isættes ny pose

Toiletpapir samt håndklæder må frit benyttes

OBS:

Hvis HUSORDEN ikke overholdes, kan det medføre udelukkelse af fremtidig benyttelse af lokaler, samt der kan pålægges lejeren ekstra betaling for rengøring.

 

Kontrakt til udfyldelse og aflevering

Lejekontrakt

Vedr. Sognehuset Hejlskovvej 20 7840 Højslev

 

Lejer:_______________________________________ Telefon:__________________

Adresse:__________________________________________________________

 

Lokaler (sæt kryds):

Hele huset ____ kr. 800.00 Foredragssal:____ kr. 600.00 Konfirmand lokale: ____ kr. 400.00 Mødelokale: ____ kr. 200.00

 

Lejeperiode:

Disponibel: ________dag Dato: ______________ Kl.: ____________

Afsluttes: ________dag Dato: ______________ Kl.: ____________

 

Aftalt leje: _________kr. pr. påbegyndt døgn inklusive forbrug.

Indbetales til Sparnord. Reg.nr. 8504 konto.nr. 2755602607

 

Lejer er bekendt med Vedtægter og husorden for Sognehuset.

 

Dato: _______________

 

Underskrift lejer: ______________________________________