1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse

Til det kommende brudepar

 

I god tid inden drøftelsen med præsten, skal I anmelde jer ønske om vielse til kommunen ved at gå på www.borger.dk/Sider/default.aspx

I vil så få tilsendt en prøvelsesattest. Den skal til præsten i Ørslevkloster/Ørum, Hejlskovvej 20, 7840 Højslev. Det er et dokument der giver vielsespræsten ret til at foretage vielsen. Den må ikke være ældre end 4 måneder ved vielsen.

 

Ønsker I at danne fælles navn er det gratis i forbindelse med vielsen. I finder blanketten på www.borger.dk/Sider/default.aspx

 

Fotografer er velkomne når de ikke tager opmærksomhed. Det vil sige at de sidder sammen med gæsterne og rejser og sætter sig som dem. De er også velkomne til at stå bag i kirken eller ved orglet, hvis organisten giver lov. Ved ind- og udgang kan de gå frit rundt. Fotografering i kirken skal ske lige efter vielsen. Den skal varsles til graveren og afsluttes senest en time efter vielsen. Ønskes brudekørsel inden fotograferingen i Ørslevkloster kan den ske fra kirkegårdsportalen til klosterets indgang. I Ørum fra kirken til Strandet og retur.

 

Pyntning at kirken skal aftales med kirketjeneren og tages ned af dem der har sat det op. Kontaktoplysninger på sogn.dk

 

Spørgsmål til gennemtænkning inden drøftelsen med præsten:

 

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to myndige vidner.

Hvem skal jeres vidner være? (Forslag: De der sidder ved siden af jer ved alteret.)

 

____________________________________________

 

____________________________________________

 

____________________________________________

 

____________________________________________

 

INDGANG (præludium)

Har I særlige musikønsker?

 

____________________________________________

 

____________________________________________

Skal bruden føres ind i kirken? og i så fald af hvem (Kommende ægtefælle/fader)?

 

Hvor mange skal sidde oppe ved alteret? ____

 

INDGANGSSALME

 

____________________________________________

Forslag: Kik på www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3 eller find salmebogens indholdsfortegnelse. Find afsnittet Salmernes inddeling. Gennemsøg afsnittene: Lovsange og Jordelivet. Er vielsen tæt på en højtid, så tænk på en salme der høre den til.

 

2. SALME

 

_____________________________________________

Forslag: Lyt til den moderne bryllupssalme nr 706 på dendanskesalmebogonline.dk/salme/706

TALE

Vil I træder frem foran alteret forud for talen, eller vente til efter talen?

Hvis bruden er ført ind af en anden end brudgommen, skal denne flytte sig over hvor brudgommen sad, når I rejser jer

 

TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING

I skal svare "JA" når jeg kikker jer i øjnene.

Når I giver hinanden hånd, så giv den, der er længst væk fra din ægtefælle, så kommer hænderne automatisk op i en hensigtsmæssig højde til det videre forløb.

 

Vil I give hinanden vielsesringe foran alteret?

I så fald skal I nøjes med at lade dem glide ind på fingeren uden at passerer knoen.

 

FORBØN

Når præsten gør tegn med armen skal I knæle på knæfaldet og modtage forbønnen

 

Skal vielsen slutte med næste salme eller vil I hellere have to? Ved valg af to skal I overveje 3. salme:

3.SALME

 

____________________________________________

Forslag på: dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3

 

 

UDGANGSSALME

 

_____________________________________________

Mange forventer at synge 738. "Det er så yndigt". Men det er ingen selvfølge.

 

UDGANG (postludium)

Har I særlige ønsker til musikken?

 

_____________________________________________

 

____________________________________________

Brudgommen har bruden under højre arm

 

 

Vielsesritualet

 

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Forud for vielsen ringes efter stedets skik.

INDGANG (præludium)

INDGANGSSALME

HILSEN

Præsten:

Herren være med jer!

Menigheden:

Og med din ånd!

INDLEDENDE BØN OG LÆSNING

Præsten siger:

Lad os bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader!

Vi takker dig for livet, du gav os,

og for alle dem, der har vist os kærlighed,

fra vi var børn og indtil i dag.

Vi beder dig:

Giv os stadig, hvad vi behøver,

og forny daglig vor indbyrdes kærlighed

ved Jesus Kristus, vor Herre,

som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,

én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menigheden:

Amen.

Præsten fortsætter:

Således står der skrevet:

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:

Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Og apostlen Paulus skriver:

Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

SALME

TALE

Brudeparret træder frem foran alteret

TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING

Præsten siger:

Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):

Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,

til din ægtehustru? - Ja!

Vil du elske og ære hende,

og leve med hende både i medgang og modgang,

i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,

som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,

indtil døden skiller jer ad? - Ja!

 

Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):

Vil du have N.N. (brudgommens navn),

som hos dig står, til din ægtemand? - Ja!

Vil du elske og ære ham,

og leve med ham både i medgang og modgang,

i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,

som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,

indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Så giv hinanden hånd derpå!

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:

Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.

Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden vielsesringe.

FORBØN

Præsten fortsætter:

Lad os alle bede!

Mens brudeparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:

Kære himmelske Fader!

Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse

både til sjæl og legeme!

Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed

og tjene dig oprigtigt i alle ting,

så at de må leve som dine kære børn

og engang samles hos dig i de evige boliger!

Hør os i Jesu navn:

FADERVOR

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med jer!

Dersom vielsen slutter med den følgende salme, lyser præsten velsignelsen over brudeparret i stedet for at sige: Fred være med jer!

Brudeparret sætter sig.

SALME

SLUTNINGSKOLLEKT

Præsen siger:

Lad os bede!

Fader!

Vi takker dig for ægteskabet,

og vi beder dig:

Vær med din nåde hos dem,

der i dag har indgået ægteskab,

og giv din velsignelse til,

at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed

og ikke give årsag til vrede og strid.

Lad dem altid,

også selv om de ikke bliver fri for prøvelser,

erfare din nådige hjælp!

Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden

i tro og lydighed

og blive til evig tid salige

ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,

som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,

én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menigheden svarer:

Amen.

VELSIGNELSE

Menigheden står op under velsignelsen, mens præsten siger:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menigheden svarer:

Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME

UDGANG (postludium)

 

Kirkelig velsignelse

Til ægtepar der ønsker kirkelig velsignelse

 

Fotografer er velkomne når de ikke tager opmærksomhed. Det vil sige at de sidder sammen med gæsterne og rejser og sætter sig som dem. De er også velkomne til at stå bag i kirken eller ved orglet, hvis organisten giver lov. Ved ind- og udgang kan de gå frit rundt. Fotografering i kirken skal ske lige efter velsignelsen. Den skal varsles til graveren og afsluttes senest en time efter velsignelsen. Ønskes brudekørsel inden fotograferingen i Ørslevkloster kan den ske fra kirkegårdsportalen til klosterets indgang. I Ørum fra kirken til Strandet og retur.

 

Pyntning at kirken skal aftales med kirketjeneren og tages ned af dem der har sat det op. Kontaktoplysninger på sogn.dk

 

Spørgsmål til gennemtænkning inden drøftelsen med præsten:

 

INDGANG (præludium)

Har I særlige musikønsker?

 

____________________________________________

 

____________________________________________

Skal hustruen føres ind i kirken? og i så fald af hvem (Ægtefælle/fader)?

 

Hvor mange skal sidde oppe ved alteret? ____

 

INDGANGSSALME

 

____________________________________________

Forslag: Kik på www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3 eller find salmebogens indholdsfortegnelse. Find afsnittet Salmernes inddeling. Gennemsøg afsnittene: Lovsange og Jordelivet. Er velsignelsen tæt på en højtid, så tænk på en salme der høre den til.

 

2. SALME

 

_____________________________________________

Forslag: Lyt til den moderne bryllupssalme nr 706 på dendanskesalmebogonline.dk/salme/706

TALE

Vil I træder frem foran alteret forud for talen, eller vente til efter talen?

Hvis hustruen er ført ind af en anden end ægtemanden, skal denne flytte sig over hvor ægtemanden sad, når I rejser jer

 

TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING

I skal svare "JA" når jeg kikker jer i øjnene.

Når I giver hinanden hånd, så giv den, der er længst væk fra din ægtefælle, så kommer hænderne automatisk op i en hensigtsmæssig højde til det videre forløb.

 

Vil I give hinanden vielsesringe foran alteret?

I så fald skal I nøjes med at lade dem glide ind på fingeren uden at passerer knoen.

 

FORBØN

Når præsten gør tegn med armen skal I knæle på knæfaldet og modtage forbønnen

 

Skal velsignelsen slutte med næste salme eller vil I hellere have to? Ved valg af to skal I overveje 3. salme:

3.SALME

 

____________________________________________

Forslag på: dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3

 

 

UDGANGSSALME

 

_____________________________________________

Mange forventer at synge 738. "Det er så yndigt". Men det er ingen selvfølge.

 

UDGANG (postludium)

Har I særlige ønsker til musikken?

 

_____________________________________________

 

____________________________________________

Ægtemanden har hustruen under højre arm

 

 

Velsignelsesritualet

 

Kirkelig velsignelse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Forud for velsignelsen ringes efter stedets skik.

INDGANG (præludium)

INDGANGSSALME

HILSEN

Præsten:

Herren være med jer!

Menigheden:

Og med din ånd!

INDLEDENDE BØN OG LÆSNING

Præsten siger:

Lad os bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader!

Vi takker dig for livet, du gav os,

og for alle dem, der har vist os kærlighed,

fra vi var børn og indtil i dag.

Vi beder dig:

Giv os stadig, hvad vi behøver,

og forny daglig vor indbyrdes kærlighed

ved Jesus Kristus, vor Herre,

som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,

én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menigheden:

Amen.

Præsten fortsætter:

Således står der skrevet:

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:

Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Og apostlen Paulus skriver:

Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

SALME

TALE

Ægteparret træder frem foran alteret

TILSPØRGSEL

Præsten siger:

N.N og N.N.! I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over jeres ægteskab.

 

Så tilspørger jeg dig N.N. (Ægtemandens navn):

Vil du elske og ære N.N. (hustruens navn),

og leve med hende både i medgang og modgang,

i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,

som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,

indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (hustruens navn):

Vil du elske og ære N.N. (ægtemandens navn)

og leve med ham både i medgang og modgang,

i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,

som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,

indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Her kan ægteparret eventuelt give hinanden vielsesringe. I så fald siger præsten Så giv hinanden ring derpå!

Præsten fortsætter:

Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi nu bede om Guds velsignelse over dette ægtepar

FORBØN

Præsten fortsætter:

Lad os alle bede!

Mens ægteparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:

Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem, vi beder dig velsign også disse to. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.

Hør os i Jesu navn:

FADERVOR

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med jer!

Dersom velsignelsen slutter med den følgende salme, lyser præsten velsignelsen over ægteparret i stedet for at sige: Fred være med jer!

Ægteparret sætter sig.

SALME

SLUTNINGSKOLLEKT

Præsen siger:

Lad os bede!

Fader!

Vi takker dig for ægteskabet,

og vi beder dig:

Vær med din nåde hos disse to,

og giv din velsignelse til,

at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed

og ikke give årsag til vrede og strid.

Lad dem altid,

også selv om de ikke bliver fri for prøvelser,

erfare din nådige hjælp!

Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden

i tro og lydighed

og blive til evig tid salige

ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,

som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,

én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menigheden svarer:

Amen.

VELSIGNELSE

Menigheden står op under velsignelsen, mens præsten siger:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menigheden svarer:

Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME

UDGANG (postludium)