1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørridslev Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Kirkevej 32
Ørskov
8751 Gedved
 

Først valgte, Menigt medlem
Præstevænget 42
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
Horsensvej 13
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
Tornbjerg 91
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
N P Danmarksvej 69
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
Vestergade 31
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
Præstevænget 14
8732 Hovedgård
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 17
8732 Hovedgård
 
 75661208
Telefon: 75661208

Sognepræst
 

Sognepræst
Skovvej 13 B
8751 Gedved

Sognepræst
Kirkestien 2
Søvind
8700 Horsens
 
 29745015

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørridslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 47766818
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk