1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ølsted Sogns Menighedsråd

Formand
Ny Kirkevej 12
Ølsted
8723 Løsning

Næstformand, Kasserer
Højagervej 3
Ølsted
8723 Løsning
 
 75652486; 20474886

Menigt medlem
Bojsensvej 8
8751 Gedved

Menigt medlem
Septembervej 7
8700 Horsens
 
 27535330
Sekretær

Menigt medlem
Herregårdsparken 59
8700 Horsens

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ølstedbrovej 5
8723 Løsning
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lysagervej 11
Ølsted
8723 Løsning
 
21 73 46 93
Marianne Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ølsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66182916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk