1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Ølsted Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Høgemosevej 14
Ølsted
8380 Trige
 
Mobil 51 95 92 08

Næstformand
Hvidbjergvej 4 st tv
Ølsted
8380 Trige
 
 86 23 04 19
Mobil telefon. 40 82 94 80

Menigt medlem
Høgemosevej 9
Ølsted
8380 Trige

Kontaktperson, Kasserer
Hornsbjergvej 1
Ølsted
8380 Trige
 
 86 23 00 84
Mobil telefon: 23 30 03 02

Kirkeværge(Ølsted Kirke)
Hvidbjergvej 7
Ølsted
8380 Trige
 
 86 23 03 05
Mobil telefon: 22 92 73 08

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lergravvej 2 A
8380 Trige
 
 30633176
Træffes ikke mandag
Peter Ole Finnemann Viuff

Sognepræst
Bredkær Tværvej 27
8250 Egå
Nanna Elgaard Holm

Sognepræst
Tåstrupvej 100
8462 Harlev J
 
 86942262
Træffes bedst hverdage 8-9 samt onsdag 18-19 Træffes ikke fredag
Lone Hindø

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ølsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52625912

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk