1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ølsted Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Høgemosevej 8
Ølsted
8380 Trige
 

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson
Hvidbjergvej 3
Ølsted
8380 Trige
 

Kirkeværge
Hvidbjergvej 22D
Ølsted
8380 Trige
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hornsbjergvej 1
Ølsted
8380 Trige
 
 86 23 00 84
Mobil telefon: 23 30 03 02

Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Høgemosevej 14
Ølsted
8380 Trige
 
Mobil 51 95 92 08

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lergravvej 2 A
8380 Trige
 
 86230069
Efter aftale. Mandag er fridag
Trine Gjørtz

Sognepræst
Grenåvej 647K
8541 Skødstrup
 
 21605350
Juma Nellemann Kruse

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ølsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52625912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk