1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ølsemagle Sogns Menighedsråd

Formand
Humlekærgård 61
4600 Køge

Næstformand
Ølsemagle Kirkevej 65
4623 Lille Skensved
 

Kirkeværge
Nylandsvej 44 1 tv
4600 Køge
 

Kasserer
Skelbækvej 7
4600 Køge
 

Kontaktperson
Klematisvej 18
4600 Køge
 

Menigt medlem
Mellemvangen 6
4600 Køge
 

Sekretær - ikke medlem
Kronprinsessegade 24 1
1306 København K
 

Sekretær - ikke medlem
Stationsvej 44
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Rishøjvej 15
4600 Køge
 
 29744909

Overenskomstansat sognepræst
 
 20379050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ølsemagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10585619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk