1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

Formand
Højvænget 29
Svindinge
5853 Ørbæk
 

Næstformand, Bygningssagkyndig
Koledhusvej 7
Svindinge
5853 Ørbæk
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Øksendrupvej 53A
Øksendrup
5871 Frørup
 

Kasserer
Mikkelenborgvej 7
Mikkelenborg
5871 Frørup
 

Kontaktperson
Gl. Landevej 5A
Langå
5874 Hesselager
 

Medlem af valgbestyrelsen
Glorupvej 44
Langå
5874 Hesselager
 

Medlem af valgbestyrelsen
Svendborgvej 41
Svindinge
5853 Ørbæk
 

Kirkeværge - ikke medlem(Svindinge Kirke)
Svendborgvej 83
Svindinge
5853 Ørbæk
 

Kirkeværge - ikke medlem(Langå Kirke)
Byvejen 32
Langå
5874 Hesselager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rygårdsvej 7
Langå
5874 Hesselager
 
 62251280

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17510916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk