1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Landevejen 231
Hadbjerg
8370 Hadsten
 

Næstformand
Ådalen 7
Selling
8370 Hadsten
 

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Ødumvej 32
Ødum
8370 Hadsten
 

Kirkeværge
Gunderuplundvej 10
Astrup
8370 Hadsten

Kasserer
Byvej 28
Selling
8370 Hadsten

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Mejlbyvej 6
Ødum
8370 Hadsten
 

Formand for valgbestyrelsen
Rødkælkevej 22
Hadbjerg
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Ødum Torv 5
Ødum
8370 Hadsten
 

Menigt medlem
Glentevej 4
Hadbjerg
8370 Hadsten
 

provst
Kirkevej 11
8370 Hadsten
 
 86910144

Sognepræst (kirkebogsfører)
Andreas Gadebergsvej 54
8370 Hadsten
 
 86980809

Sognepræst
Granvej 8
8370 Hadsten
 
 61551302

Sognepræst
Egåvej 11
Voldum
8370 Hadsten
 
 22951016

Sognepræst
Lyngåvej 85
Lyngå
8370 Hadsten
 
 61748148

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27064515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk