1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ødis Sogns Menighedsråd

Formand
Stationsvej 15
Ødis
6580 Vamdrup
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Byvænget 15
Ødis
6580 Vamdrup
 

Kirkeværge
Grønforten 5
Ødis Kroge
6580 Vamdrup

Kasserer
Degnevænget 1
Ødis
6580 Vamdrup
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ødis Byvej 9
Ødis
6580 Vamdrup
 

Kontaktperson
Stationsvej 13
Ødis
6580 Vamdrup

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Gåskærvej 8
Gåskær
6580 Vamdrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ødis Byvej 1
Ødis
6580 Vamdrup
 
 75598150
Mandag er fridag. Telefon: Det anbefales at benytte mobil: 9387 1700 Fastnet telefon (7559 8150) besvares kun når præsten er til stede på kontoret.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ødis Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52912210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk