1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Odden Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Oddenvej 169
Overby
4583 Sjællands Odde
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Løvevej 23
Overby Lyng
4583 Sjællands Odde
 

Kirkeværge
Thoustrupvej 10
Havnebyen
4583 Sjællands Odde

Kasserer
Overbygade 9
Overby
4583 Sjællands Odde
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Vestre Skovlyvej 14
Overby Lyng
4583 Sjællands Odde
 

Kontaktperson
Udsigten 5
Havnebyen
4583 Sjællands Odde

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstestræde 7
Overby
4583 Sjællands Odde
 
 59326296

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Odden Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69309011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk