1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nordrupvester Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Herrestrupvej 3
Nordrup
4200 Slagelse

Næstformand, Sekretær
Krogsagervej 8
Nordrup
4200 Slagelse

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ødemarksvej 6
4190 Munke Bjergby

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mistebjergvej 9
Nordruplund
4190 Munke Bjergby

Menigt medlem
Oehlenschlægersgade 19
4200 Slagelse
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderupvej 4
Sønderup
4200 Slagelse
 
 22777678

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nordrupvester Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20682418
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk