1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Tolstrupvej 17
Tolstrup
4100 Ringsted

Næstformand
Ejlekærgårdsvej 30
Farendløse
4100 Ringsted
 

Kirkeværge
Giesegårdvej 5
Nordrup
4100 Ringsted
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nordrupby 22
Nordrup
4100 Ringsted

Menigt medlem
Giesegårdvej 5
Nordrup
4100 Ringsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Nordrupvej 132
Nordrup
4100 Ringsted
 
 57640085
Mandag er fridag

Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Herlufsholm Alle 86
4700 Næstved
 
tlf.: 21665502 Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68694914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk