1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nordlunde Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Karlebyvej 25
V Nordlunde
4900 Nakskov
 
 54939263/27268742

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer
Nordlundevej 98
V Nordlunde
4900 Nakskov
 
 20261648

Kirkeværge
Mosegårdsvej 23
Nordlunde
4900 Nakskov
 
 51763225

Menigt medlem
Øster Nordlundevej 17
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Karlebyvej 25
V Nordlunde
4900 Nakskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Pederstrupvej 5
4913 Horslunde
 
 54935089
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nordlunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11094910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk