1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørrevang Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Askepotvej 36
4200 Slagelse
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Æblelunden 19
4200 Slagelse
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Valmuevej 40
4200 Slagelse
Ulf Bo Clausen

Kasserer
Rådyrvænget 1
4200 Slagelse
 
 26281795
Bedst mellem kl. 8-13 (dog ikke onsdag) -
Keld del Valle Jensen

Kontaktperson
Valbyvej 24A
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Snedkervej 16 st th
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Rønnevej 1
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Schackenborgvej 13 st th
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Magnolievej 3
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Kierulffsvej 84 3 th
4200 Slagelse
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderborgvej 1
4200 Slagelse
 
 58501636
Træffes bedst tirsd., torsd. og fred. kl. 11.00-12.00. Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Gammelgade 6
4230 Skælskør
 
 40146246
Træffes bedst mand.-torsd. kl. 10.00-11.00. Træffes ikke fredag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørrevang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13642036
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk