1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørresundby Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Beddingen 7B 6 tv
9000 Aalborg
 

Næstformand
Godthåbsgade 20
9400 Nørresundby
 

Kirkeværge
Julius Posselts Vej 8 4 th
9400 Nørresundby
 

Kasserer
Vestervang 24
9400 Nørresundby
 

Sekretær
Skansehøj 2 st tv
9400 Nørresundby
 

Kontaktperson
Geskevej 9
9000 Aalborg
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
A.C. Jacobsens Vej 19
9400 Nørresundby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Toftevej 28
9400 Nørresundby
 

Menigt medlem
Gadegårdsvej 2A
9400 Nørresundby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rødbrovej 3
9400 Nørresundby
 

Menigt medlem
Lerumbakken 10
9400 Nørresundby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sankt Peders Gade 20
9400 Nørresundby
 
 98170718
Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (undtagen fredag)

Sognepræst
Lille Borgergade 6
9400 Nørresundby
 
 98170014
Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (man. undt.)

Overenskomstansat sognepræst
Kapelvej 2 A
9400 Nørresundby
 
 21223758

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørresundby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34710414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk