1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Omme Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Algade 2D
Grønbjerg
6971 Spjald

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderkjærsvej 26
Sønderkjær
6971 Spjald

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Ørnhøjvej 28
Grønbjerg
6971 Spjald

Kasserer
Sandbækvej 17
Grønbjerg
6971 Spjald
 
 97384094 ell. 40747391

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Algade 60
Grønbjerg
6971 Spjald

Sognepræst (kirkebogsfører)
Algade 34
Grønbjerg
6971 Spjald
 
 31361201
Tirsdag-Søndag (Mandag fri)
Lykke Kloch Sørensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Omme Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20505214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk