1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ringemarken 41
Ringe
5450 Otterup
 
 64851632

Næstformand, Sekretær
Kirkegyden 16
Nr Nærå
5450 Otterup
 
 64861020

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sebjergvej 6
Ringe
5450 Otterup
 

Kasserer
Roerslevvej 30
Roerslev
5450 Otterup
 
 64871017

Medlem af valgbestyrelsen
Nr Næråvej 27
Nr Nærå
5450 Otterup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringevej 56
Nr Nærå
5450 Otterup
 
 64861165
 Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Næraa Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16917710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk