1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skovbrynet 7
Nr Lyndelse
5792 Årslev
 

Næstformand, Kontaktperson
Vestervangen 1
Nr Lyndelse
5792 Årslev
 

Kirkeværge
Egevej 20
Nr Lyndelse
5792 Årslev

Menigt medlem
Solvænget 12
Nr Lyndelse
5792 Årslev
 

Kasserer
Dømmestrupvej 11
Nørre Lyndelse
5792 Årslev
 

Menigt medlem
Birkelyvej 15
Nr. Lyndelse
5792 Årslev
 

Menigt medlem
Pilevej 27
Nr Lyndelse
5792 Årslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Albanivej 15
Nr Lyndelse
5792 Årslev
 
 65902663

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35100628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk