1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørrelands Sogns Menighedsråd

Formand
Grøften 9
7500 Holstebro
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Vedbendvej 7
Mejdal
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
Broagervej 19 st
7500 Holstebro
 

Kasserer
Hvedevænget 17
7500 Holstebro
 

Bygningssagkyndig
Diget 32
7500 Holstebro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Særkærparken 15
7500 Holstebro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vald Poulsens Vej 74
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Anna Anchers Vej 138
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Kæret 12
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Kæret 10
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dybbølsgade 44
7500 Holstebro
 
Træffes alle dage, undtagen fredag.

Sognepræst
Frejasvej 39
7500 Holstebro
 
 97423848
Træffes alle dage, undtagen mandag.
Carsten Ørum Jørgensen

Overenskomstansat sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Vald Poulsens Vej 41
7500 Holstebro
 
Træffes alle dage, undtagen mandag.
Isak Holm

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørrelands Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31108810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk