1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørrelands Sogns Menighedsråd

Formand
Offenbachsvej 201
7500 Holstebro

Næstformand
Frøjk Møllevej 65
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
Broagervej 19 st
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Høstvænget 10
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Nørreled 6
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Ellehammersvej 89
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Skoleparken 41
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Særkærparken 107
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Dammen 8
7500 Holstebro
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Barslundvej 15
Mejrup
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dybbølsgade 44
7500 Holstebro
 
Træffes alle dage, undtagen fredag.

Sognepræst
Frejasvej 39
7500 Holstebro
 
 97423848
Træffes alle dage, undtagen mandag.

Overenskomstansat sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Vald Poulsens Vej 41
7500 Holstebro
 
Træffes alle dage, undtagen mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørrelands Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31108810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk