1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Landmandsgade 25A
Nr. Kongerslev
9293 Kongerslev

Næstformand, Kasserer
Kongerslevvej 7
9293 Kongerslev
 

Menigt medlem
Ålykkevej 13
Gudumlund
9293 Kongerslev
 

Menigt medlem
Møllebakken 19
Nr. Kongerslev
9293 Kongerslev
 

Menigt medlem
Sigsgaardvej 9
Nr. Kongerslev
9293 Kongerslev
 

Kirkeværge - ikke medlem
Dalsgaardvej 12
Nr. Kongerslev
9293 Kongerslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
9293 Kongerslev
 
 40242620
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11099211
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk