1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd

Formand
Nørupvej 12
4420 Regstrup
 
 59 47 10 72
   

Næstformand
Regstrupparken 38
4420 Regstrup
 
 59 47 14 71

Kirkeværge
Bellisvej 13
4420 Regstrup
 

Kasserer
Agervænget 112
4420 Regstrup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bellisvej 1
4420 Regstrup
 

Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Nørupvej 6B
4420 Regstrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Agervænget 112
4420 Regstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Hovedgaden R 7
Nr Jernløse
4420 Regstrup
 
 59183127
Træffes i regelen i præstegården tirsdag - fredag mellem kl. 11.00 og 12.00. Mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56529713
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk