1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

Formand
Roskildevej 197
Freerslev
3400 Hillerød
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Gadekærvej 8
Freerslev
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Lyngevej 12
Nørre Herlev
3400 Hillerød
 

Kirkeværge
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
 

Kasserer
Hulvejen 7
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
 

Kontaktperson
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
 

Formand for valgbestyrelsen
Enghavegårdsvej 31
Nørre Herlev
3400 Hillerød
 

Sognepræst
Stenager 12
3550 Slangerup
 
 51858287

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Herlev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14203214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk