1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Felding-Tvis Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Egevænget 23
Tvis
7500 Holstebro
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen(Nørre Felding Kirke)
Idrætsvej 3
Nr Felding
7500 Holstebro

Kontaktperson
Harald Damtofts Vej 69
Nr Felding
7500 Holstebro

Kirkeværge(Nørre Felding Kirke)
Skjernvej 148
Nr Felding
7500 Holstebro

Menigt medlem
Sørvadvej 26
Nr Felding
7500 Holstebro

Kirkeværge
Vestergaardsvænget 35
Tvis
7500 Holstebro
 

Kasserer(Nørre Felding Kirke)
Skråningen 10
7480 Vildbjerg

Kasserer
Smedegårdvej 13
Tvis
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Engparken 35
Tvis
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Klostervej 47
Tvis
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Lindholtvej 9
Tvis
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 15 1
7830 Vinderup
 
 40271476
Mobil 40 27 14 76 - fridag fredag   Kordegnekontoret Hovedgaden 3, Tvis 7500 Holstebro  
Jacob Wagner Storgaard-Christensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Felding-Tvis Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54691114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk